W                                

                                        

Sídlo firmy:

Telefón:
Fax:


IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Peňažný ústav I
účet ( EUR ):
SWIFT:
IBAN:

účet ( EUR ):
SWIFT:
IBAN:

 

Peňažný ústav II
účet ( EUR ):
SWIFT:
IBAN:


E - mail:


Register okresného súdu
oddiel: sro

HADVIČÁK ® s.r.o.
ČSA 20
974 01 Banská Bystrica

Slovakia

421-48-414-2732
421-48-414-2738


 

36640522
2022045179
SK2022045179

VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
2166432558/0200
SUBASKBX
SK 98 0200 0000 0021 6643 2558

2166454853/0200
SUBASKBX
SK 18 0200 0000 0021 6645 4853

 

Tatra Banka, a.s., pobočka Banská Bystrica

2620783383/1100

TATRSKBX

SK69 1100 0000 0026 2078 3383

hadvicak@hadvicak.com
www.hadvicak.com

Banská Bystrica
vložka číslo: 10720/S