W                                

                                        
Funkčná logistika je dnes významným predpokladom konkurencieschopnosti väčšiny firiem, je zložkou výrobku a tým činiteľom kvality, ktorý pôsobí priamo a takmer bezprostredne na konkurenčnú schopnosť výrobného podniku.

Pre poskytnutie vyššej kvality zákazníkovi v oblasti logistiky je samotná organizácia a využívanie dostupných funkčných systémov.

Interná logistika je zameraná na udržanie a následné rozvíjanie technologického zázemia zameraného na kusovú, resp. malosériovú výrobu presných strojných súčiastok a náhradných dielov.