W                                

                                        
V súčasnosti disponujeme vozovým parkom, ktorého vek neprekračuje 4 roky. Všetky vozidlá majú poistenie zodpovednosti cestného prepravcu podľa dohody CMR uzavretú v Generali Slovensko s krytím 200.000 EUR na jednu poistnú udalosť. Vozidlá majú možnosť nakládky zo všetkých troch strán vďaka rolovacej plachte s možnosťou zdvihu strechy o 20cm. Všetky vozidlá majú ekologické zaťaženie EURO 6.

Naše autá:  


Celková hmotnosť (t)

Úžitková hmotnosť (kg)

Rozmer (m) (d x v x š)

Objem (m3)


3,5

1250

2,00x1,60x1,80

5,8